Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια


2013-2015

Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διοικητικό Συμβούλιο:

2011-2013

Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διοικητικό Συμβούλιο:

 

Πρόεδροι 2011-2012:


2006-2007

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος

Μάνος Ρίγκας

Αντιπρόεδρος:

Γιώργος Μπακαλιός

Γραμματέας:

Ευάγγελος Μίμος

Ταμίας:

Δημήτρης Χαρατσάρης

Μέλος & IT:

Μανώλης Βιέννας