Προκήρυξη για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου


Το Φοιτητικό Παράρτημα του IEEE του Πανεπιστημίου Πατρών (IEEE Student Branch of University of Patras) προκηρύσσει εκλογές για τη στελέχωση του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου.

Κανονισμοί Εκλογικής Διαδικασίας

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

  • Πρόεδρος
  • Αντιπρόεδρος
  • Ταμίας
  • Γραμματέας

Η διανομή των θέσεων θα γίνει μετά το τέλος της ψηφοφορίας μεταξύ των μελών που θα έχουν εκλεγεί ως το νέο Δ.Σ.

 Η περίοδος κατάθεσης υποψηφιοτήτων είναι από τις 19/06/2017 μέχρι και τις  02/07/2017  στις 23.59 το βράδυ.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 05/07/2017  με ονομαστική ψηφοροφία online. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλα τα μέλη του IEEE (και μόνο αυτά) με τη χρήση του IEEE Number τους.

Από τις 02/07/2017 , οπότε και θα ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, μέχρι και τις 05/07/2017, όπου και θα διεξαχθούν οι εκλογές, τα ονόματα όλων των υποψηφίων μαζί με τα στοιχεία τους θα είναι αναρτημένα στο site του Φοιτητικού μας Παραρτήματος.

Από 06/07/2017  θα υπάρχει νέο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο όμως θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του από την 01/09/2017.

 

Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται και είναι μέλη του IEEE  καλούνται να καταθέσουν υποψηφιότητα σε αυτό το e-mail (ieeesb@upatras.gr) με θέμα “[Ekloges 2017]” (με λατινικά και να συμπεριλαμβάνει τις αγκύλες).

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει τα εξής:

  1. Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε μορφή pdf στο οποίο θα αναφέρεται οπωσδήποτε το IEEE Number του υποψηφίου.
  2. Ένα έγγραφο σε μορφή pdf στο οποίο θα αναφέρεται οποιαδήποτε τυχόν συμμετοχή σε δραστηριότητες του Φοιτητικού Παραρτήματος ή του IEEE γενικότερα.
  3. Ένα έγγραφο σε μορφή pdf στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θέλει να καταλάβει μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος.
  4. Μία φωτογραφία του.

Σημείωση: Τα έγγραφα 1, 3 καθώς και η φωτογραφία είναι υποχρεωτικά για την δήλωσης υποψηφιότητας, ενώ το έγγραφο 2 δεν είναι υποχρεωτικό (αν και θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους ψηφοφόρους).

Σε περίπτωση που κάποια υποψηφιότητα δεν ακολουθείται από τα απαραίτητα έγγραφα, η υποψηφιότητα θα ακυρώνεται.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις εκλογές αλλά και για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί επικοινωνήστε στο e-mail: ieeesb@upatras.gr

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου