Ημερήσια αρχεία: 09/12/2014


The Darrel Chong Student Activity Award Bronze 2014!

Σας ανακοινώνουμε ότι για δεύτερη φορά είμαστε αποδέκτες του Darrel Chong Student Activity Award! Πιο συγκεκριμένα βραβευτήκαμε για την εκδήλωση BioMed 2013: Uncovering Endess Opportunities. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να αλλάξει η νοοτροπία των φοιτητικών ομάδων που απαρτίζονται από μέλη του ΙΕΕΕ έτσι ώστε να γίνεται με γνώμονα τις αξίες, καθώς […]