Ημερήσια αρχεία: 12/12/2014


Συμπράξεις ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας

Το Ελληνικό Παράρτηµα Ισοβίων Μελών του ΙΕΕΕ (IEEE Life Members Affinity Group) σε συνεργασία µε το Ελληνικό Τµήµα του ΙΕΕΕ (IEEE Greece Section), διοργανώνει ανοιχτή επιστηµονική εκδήλωση µε προσκεκληµένο οµιλητή τον κ Γεώργιο Πίσχινα, ελεύθερο επαγγελµατία µελετητή ηλεκτρολόγο µηχανικό. Το θέµα της οµιλίας είναι: «Συµπράξεις ιδιωτικού και κοινωνικού τοµέα της οικονοµίας» […]