Ημερήσια αρχεία: 01/03/2016


Σεμινάριο Στατιστικής με Python

Από αυτή την Τρίτη 1/3/2016 ξαναρχίζει το σεμινάριο της Python.   Στην περίοδο αυτή του εαρινού εξαμήνου 2015-6, θα δουλέψουμε πάνω στην Στατιστική με Python.   Τα μαθήματα του σεμινάριου θα είναι εντελώς εισαγωγικά ώστε να μπορούν να τα παρακολουθούν κι όσοι έχουν κάποιες ελάχιστες γνώσεις της Python – ή […]