Ημερήσια αρχεία: 16/10/2016


Φοιτητικός διαγωνισμός IEEE Signal Processing Cup 2017

Η ομάδα αυτόματης ανάλυσης μουσικής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (http://mir.ilsp.gr/team.html) αναζητά 3 φοιτητές για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης στα πλαίσια του Signal Processing Cup 2017 που έχει ως θέμα το Real Beat Tracking (https://signalprocessingsociety.org/get-involved/signal-processing-cup). Συγκεκριμένα θα ενσωματωθεί ένας music beat-tracking αλγόριθμος σε ρομπότ NAO ώστε αυτό να χορεύει σε πραγματικό χρόνο. Οι […]