ΕΜΒ


Διάκριση διπλωματικής εργασίας

Το IEEE Student Branch University of Patras θα ήθελε να συγχαρεί τον  Γεώργιο-Μάριο Παπαδόπουλο για την βράβευση της διπλωματικής του εργασίας με τίτλο «Επανασχεδιασμός Ρομποτικού Χειρουργικού Εργαλείου». Πιο συγκεκριμένα προκρίθηκε στις τρεις καλύτερες εργασίες και τελικά απέσπασε το πρώτο βραβείο από το IEEE EMBS Greece Chapter. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού βρίσκονται εδώ. […]


Μαθαίνοντας για την Εμβιομηχανική

Στόχος της εκδήλωσης ‘Μαθαίνοντας για την Εμβιομηχανική’ είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της επιστήμης. Μέσα από παρουσιάσεις των καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών και της επιτροπής του ΕΜΒ θα γίνει ανασκόπηση των εφαρμογών της μηχανολογίας στην ιατρική επιστήμη και θα αναλυθούν τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να […]