Διαγωνισμός ανάπτυξης εφαρμογών στην περιοχή του Internet of Things


a

logos

b

[UPDATE]: Μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης εδώ .

Η Dialog Semiconductor Hellas σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο  Πατρών προσκαλεί τους φοιτητές  του 4ου και 5ου έτους καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής σε διαγωνισμό ανάπτυξης εφαρμογών στην περιοχή του Internet of Things με χρήση του πρωτοκόλλου Bluetooth  Smart. Οι εφαρμογές θα αναπτυχθούν σε πλατφόρμα της Dialog που θα παρασχεθεί δωρεάν σε όσους εγγραφούν στον διαγωνισμό. Ενδεικτικά θέματα εφαρμογών αποτελούν:

 • Eφαρμογές για έξυπνα σπίτια (smart-home) ή έξυπνες πόλεις (smart-cities),
 • Εφαρμογές για βελτίωση των συνθηκών εργασιακού περιβάλλοντος
 • Συσκεύες που δύνανται να φορεθούν και απευθύνονται σε ιατρικές εφαρμογές ή εφαρμογές για το ευ ζην, sports και fitness.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν ατομικά ή σε ομάδες μέχρι 3 ατόμων. Οι εφαρμογές θα αξιολογηθούν από εξειδικευμένη                    

cεπιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του Πανεπιστημίου και της Dialog Semiconductors και σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία: πρωτοτυπία, ευρηματικότητα, συμβολή στην επίλυση προβλημάτων  του κοινωνικού συνόλου, παρουσίαση. Οι εφαρμογές με τις 3 καλύτερες βαθμολογίες θα κερδίσουν χρηματικά βραβεία:

 • 1.500,00 ευρώ για το πρώτο βραβείο
 • 1000,00 ευρώ για το δεύτερο βραβείο
 • 500,00 ευρώ για το τρίτο βραβείο

Για την παρουσίαση του διαγωνισμού και των κανονισμών του, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην αίθουσα I-4 του

συνεδριακού κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών στις 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00-14:00.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο http://ieeeupatras.gr/dialog_competition/

Δήλωση συμμετοχής:  maria.tzovolou@diasemi.com

Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την 1η Απριλίου 2016

 

Κανονισμοί του Διαγωνισμού

 • Ο διαγωνισμός έχει ως σκοπό την ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών για εφαρμογές IoT. Ενδεικτικά θέματα εφαρμογών:
  • Eφαρμογές για έξυπνα σπίτια (smart-home) ή έξυπνες πόλεις (smart-cities),
  • Εφαρμογές για βελτίωση των συνθηκών εργασιακού περιβάλλοντος
  • Συσκεύες που δύνανται να φορεθούν και απευθύνονται σε ιατρικές εφαρμογές ή εφαρμογές για το ευ ζην ή sport & fitness
 • Οι εφαρμογές θα αναπτυχθούν στην πλατφόρμα της Dialog με τον επεξεργαστή Bluetooth Smart-DA14583 και να περιλαμβάνουν επικοινωνία με κινητό τηλέφωνο / tablet ή υπολογιστή μέσω του πρωτοκόλλου Bluetooth smart.
 • Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές του 4ου και 5ου έτους του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του τμήματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των.
 • Μόνο οι φοιτητές που θα εγγραφούν στο διαγωνισμό και θα λάβουν πλατφόρμα της Dialog θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 • Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν ατομικά ή σε ομάδες 2-3 ατόμων που θα πρέπει να τις δηλώσουν κατά τη διάρκεια του εισαγωγικού σεμιναρίου.
 • Για να λάβουν μέρος οι εφαρμογές στην τελική αξιολόγηση θα πρέπει να κατατεθεί η περιγραφή τους στην Dialog μέχρι 1 Ιουνίου και οι φοιτητές/ομάδες να παραδώσουν την εργασία/πρωτότυπο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
 • Οι εφαρμογές πρέπει να είναι πρωτότυπες, να μην έχουν δηλαδή κατατεθεί σε άλλους διαγωνισμούς, να μην έχουν δημοσιευθεί και να μην είναι αντιγραφή υπαρχόντων εφαρμογών.
 • Για τις εφαρμογές που θα κατατεθούν στον διαγωνισμό θα διατεθεί στη Dialog Semiconductor δικαίωμα χρήσης ανοιχτού κώδικα με βάση τα πρότυπα MIT ή BSD.
 • Η αξιολόγηση θα γίνει από εξειδικευμένη επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του Πανεπιστημίου και της Dialog Semiconductors.
 • Οι εφαρμογές θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Πρωτοτυπία
  • Ευρηματικότητα
  • Συμβολή στην επίλυση προβλημάτων είτε για την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων είτε του κοινωνικού συνόλου
  • Ποσοστό ολοκλήρωσης
  • Παρουσίαση
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν κατά την εκδήλωση λήξης. Οι εφαρμογές με τις 3 καλύτερες βαθμολογίες θα κερδίσουν τα 3 πρώτα βραβεία. Τα χρηματικά ποσά θα δοθούν μέσω του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Η Dialog διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τον διαγωνισμό και τα αποτελέσματα του καθώς και τις εφαρμογές που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό (αυτούσιες ή μετά από επεξεργασία).d