Προκήρυξη για την Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου


logo

Το Φοιτητικό Παράρτημα του IEEE του Πανεπιστημίου Πατρών (IEEE Student Branch of University of Patras) προκηρύσσει εκλογές για τη στελέχωση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Κανονισμοί Εκλογικής Διαδικασίας

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει υποψηφιότητα μόνο για μία από τις διαθέσιμες θέσεις και μόνο μία φορά. Όλες οι πολλαπλές αιτήσεις, είτε για περισσότερες από μία θέσεις είτε για την ίδια θέση, θα ακυρώνονται αυτομάτως. Οι διαθέσιμες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

 • Πρόεδρος
 • Αντιπρόεδρος
 • Ταμίας
 • Γραμματέας

 

Υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν μόνο για τις εξής:

 • Πρόεδρος
 • Ταμίας
 • Γραμματέας

Η θέση του Αντιπροέδρου θα στελεχωθεί από τον υποψήφιο Πρόεδρο που θα λάβει τη δεύτερη θέση σε ψήφους.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος είναι μοναδικός διεκδικητής για κάποια θέση τότε μετά το τέλος της περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων, θα αναλάβει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης χωρίς διαδικασία ψηφοφορίας.

Η περίοδος κατάθεσης υποψηφιοτήτων είναι από τις 20-05-2015 (20 Μαΐου 2015) μέχρι και τη 01-07-2015 (1 Ιουλίου 2015) στις 23.59 το βράδυ.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 20-07-2015 (20 Ιουλίου 2015) με ονομαστική ψηφοροφία online. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλα τα μέλη του IEEE (και μόνο αυτά).

Από τη 01-07, όπου και θα ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, μέχρι και τις 20-07, όπου και θα διεξαχθούν οι εκλογές, τα ονόματα όλων των υποψηφίων μαζί με τα στοιχεία τους θα είναι αναρτημένα στο site του Φοιτητικού Παραρτήματος.

Από τις 21-07-2015 (21 Ιουλίου 2015) θα υπάρχει νέο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο όμως θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του από τη 01-10-2015 (1 Οκτωβρίου 2015).

Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται και είναι μέλη του IEEE τουλάχιστον από τη 01-11-2014 (1 Σεπτεμβρίου 2014)καλούνται να καταθέσουν υποψηφιότητα σε αυτή τη διεύθυνση e-mail (ieeesb@upatras.gr) με θέμα “[Ekloges 2015]” (με λατινικά και να συμπεριλαμβάνει τις αγκύλες).

Μαζί με τη φόρμα υποψηφιότητας κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει και τα εξής:

 1. Βιογραφικό σημείωμα σε μορφή pdf στο οποίο θα αναφέρεται οπωσδήποτε το IEEE Number του υποψηφίου.
 2. Ένα έγγραφο σε μορφή pdf στο οποίο θα αναφέρεται οποιαδήποτε τυχόν συμμετοχή σε δραστηριότητες του Φοιτητικού Παραρτήματος ή του IEEE γενικότερα.
 3. Ένα έγγραφο σε μορφή pdf στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θέλει να καταλάβει μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος.
 4. Μία φωτογραφία του.

Σημείωση: Τα έγγραφα 1, 3 καθώς και η φωτογραφία είναι αναγκαστικά συμπληρώματα της φόρμας υπο- ψηφιότητας, ενώ το έγγραφο 2 δεν είναι αναγκαστικό (αν και θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους ψηφοφόρους).

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της φόρμας δεν ταιριάζουν απόλυτα με τα στοιχεία του απεσταλμένου βιογραφικού σημειώματος ή σε περίπτωση που καποια υποψηφιότητα δεν ακολουθείται από τα απαραίτητα έγγραφα, η υποψηφιότητα θα ακυρώνεται.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις εκλογές αλλά και για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί επικοινωνήστε στο e-mail: ieeesb@upatras.gr

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Το αρχικό επίσημο έγγραφο μπορείτε να το βρείτε εδώ.