Υποτροφία Richard E. Merwin


Το IEEE Computer Society προσφέρει $40,000 σε υποτροφίες φοιτητών από $1,000 και πάνω για να αναγωνρίσει και να επιβραβεύσει ενεργούς φοιτητές και ηγετικούς εθελοντές στα φοιτητικά παραρτήματα ή chapters οι οποίοι δείχνουν υποσχόμενοι στις ακαδημαικές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Αυτή η υποτροφία δημιουργήθηκε για να τιμήσει τον Richard E. Merwin, πρώην πρόεδρο του IEEE Computer Society, για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την φοιτητική ηγετικότητα.

Οι επιλεγμένοι φοιτητές του βραβείου θα έχουν την δυνατότητα να επιτελέσουν Student Ambassadors του IEEE Computer Society για τη συγκεκριμένη περιοχή του IEEE στην οποία ανήκουν. Τα καθήκοντα του Student Ambassador θα εμπεριέχουν να συλλέγει και να διανέμει πληροφορίες στα φοιτητικά παραρτήματα ή chapters στην περιοχή του και να δρα σαν διεπαφή μεταξύ των μελών του IEEE Computer Society και του Geographic Activities Board (MGAB) και των φοιτητών-μελών στην περιοχή τους. Πάνω από 12 υποτροφίες των $1,000 και πάνω είναι διαθέσιμες για για ένα ακαδημαϊκό έτος (περίπου 9 μήνες).

Η υποτροφία Merwin έχει δύο καταλυτικές ημερομηνίες και applications. Στις 30 Απριλίου και 30 Σεπτέμβρη κάθε χρόνου (Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μόνο μία φορά ανά έτος).

Η καταλυτική ημερομηνία για δηλώσεις είναι: 31 Απριλίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες